வர்த்தகம் செய்திகள்

20-7-2017 கோயம்பேடு மார்க்கெட் காய்கறி மொத்தவிலை பட்டியல்

ஜூலை 20, 2017

சென்னைசென்னை கோயம்பேடு காய்கறி மார்க்கெட்டில்காய்கறிகளின் இன்றைய விலை விவரம்குறைந்தபட்ச விலை ரூ. பைஅதிகபட்ச விலை ரூ. பைதக்காளி                 69.0072.00தக்காளி நவீன்       65.0070.00உருளை 10.0012.00வெங்காயம் 10.0014.00சாம்பார் வெங்காயம்     60.0090.00கத்தரி                     25.0035.00கோஸ்                   5.006.00பீன்ஸ்                     20.0040.00நாட்டு

20.7.2017 பருப்பு மற்றும் மாவு, எண்ணெய் வகைகள் மொத்த மார்க்கெட் விலை
ஜூலை 20, 2017

சென்னை:கீழ்க்காணும் பருப்பு மற்றும் மாவு, எண்ணைய் வகைகளின்இன்றைய மொத்தவிலை விபரம் தரப்பட்டுள்ளது. விலை ஒரு குவிண்டால் அளவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதுதுவரம்

20.7.2017 இந்திய ரூபாய் நாணய மாற்று விகிதம் துவக்க நிலவரம்
ஜூலை 20, 2017

அந்நிய செலாவணி சந்தையில், இந்திய ரூபாயின் இன்றைய மதிப்புஒரு அமெரிக்க டாலர் = ரூ. 64.41ஒரு ஐரோப்பிய யூனியன் யூரோ = ரூ. 74.19ஒரு பிரிட்டன் பவுண்ட் ஸ்டெர்லிங்

19-7-2017 கோயம்பேடு மார்க்கெட் காய்கறி மொத்தவிலை பட்டியல்
ஜூலை 19, 2017

சென்னைசென்னை கோயம்பேடு காய்கறி மார்க்கெட்டில்காய்கறிகளின் இன்றைய விலை விவரம்குறைந்தபட்ச விலை ரூ. பைஅதிகபட்ச விலை ரூ. பைதக்காளி                 65.0070.00தக்காளி

19.07.2017 பருப்பு மற்றும் மாவு, எண்ணெய் வகைகள் மொத்த மார்க்கெட் விலை
ஜூலை 19, 2017

சென்னை:கீழ்க்காணும் பருப்பு மற்றும் மாவு, எண்ணைய் வகைகளின்இன்றைய மொத்தவிலை விபரம் தரப்பட்டுள்ளது.விலை ஒரு குவிண்டால் (100 kg) அளவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.துவரம்

19.7.2017 இந்திய ரூபாய் நாணய மாற்று விகிதம் துவக்க நிலவரம்
ஜூலை 19, 2017

அந்நிய செலாவணி சந்தையில், இந்திய ரூபாயின் இன்றைய மதிப்புஒரு அமெரிக்க டாலர் = ரூ. 64.32ஒரு ஐரோப்பிய யூனியன் யூரோ = ரூ. 74.23ஒரு பிரிட்டன் பவுண்ட் ஸ்டெர்லிங்

18-7-2017 கோயம்பேடு மார்க்கெட் காய்கறி மொத்தவிலை பட்டியல்
ஜூலை 18, 2017

சென்னைசென்னை கோயம்பேடு காய்கறி மார்க்கெட்டில்காய்கறிகளின் இன்றைய விலை விவரம்குறைந்தபட்ச விலை ரூ. பைஅதிகபட்ச விலை ரூ. பைதக்காளி                 65.0070.00தக்காளி

18.07.2017 பருப்பு மற்றும் மாவு, எண்ணெய் வகைகள் மொத்த மார்க்கெட் விலை
ஜூலை 18, 2017

சென்னை:கீழ்க்காணும் பருப்பு மற்றும் மாவு, எண்ணைய் வகைகளின்இன்றைய மொத்தவிலை விபரம் தரப்பட்டுள்ளது.விலை ஒரு குவிண்டால் (100 kg) அளவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.துவரம்

18.7.2017 இந்திய ரூபாய் நாணய மாற்று விகிதம் துவக்க நிலவரம்
ஜூலை 18, 2017

அந்நிய செலாவணி சந்தையில்,  இந்திய ரூபாயின் இன்றைய மதிப்புஒரு அமெரிக்க டாலர் = ரூ. 64.32ஒரு ஐரோப்பிய யூனியன் யூரோ = ரூ. 74.09ஒரு பிரிட்டன் பவுண்ட் ஸ்டெர்லிங்

17-7-2017 கோயம்பேடு மார்க்கெட் காய்கறி மொத்தவிலை பட்டியல்
ஜூலை 17, 2017

சென்னைசென்னை கோயம்பேடு காய்கறி மார்க்கெட்டில்காய்கறிகளின் இன்றைய விலை விவரம்குறைந்தபட்ச விலை ரூ. பைஅதிகபட்ச விலை ரூ. பைதக்காளி                 70.0073.00தக்காளி

மேலும் வர்த்தகம் செய்திகள்